درباره غرب [علوم اجتماعی/8]

مولف:
رضا داوری اردکانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
درباره غرب [علوم اجتماعی/8] عنوان کتابی است از رضا داوری اردکانی که در 450 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب غرب شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رضا داوری اردکانی، کتاب‌های فلسفه، سیاست و خشونت(شرکت نشر کتاب هرمس)، فلسفه و بحران غرب(شرکت نشر کتاب هرمس)، زبان، خانه وجود(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
38,000 تومــان