در پیشگاه تاریخ چه کسی منحرف شد (دکتر مصدق یا دکتر بقایی)

مولف:
مظفر بقایی کرمانی (نویسنده)

ناشر:
فردوس

درباره کتاب:
در پیشگاه تاریخ چه کسی منحرف شد (دکتر مصدق یا دکتر بقایی) عنوان کتابی است از مظفر بقایی کرمانی که در 952 صفحه و توسط انتشارات فردوس در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب محاکمه های سیاسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.