فرهنگ توصیفی صرف

مولف:
ویدا شقاقی (نویسنده)

ناشر:
علمی

درباره کتاب:
فرهنگ توصیفی صرف عنوان کتابی است از ویدا شقاقی که در 269 صفحه و توسط انتشارات علمی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دستور زبان تطبیقی است. از ویدا شقاقی، کتاب مبانی صرف(سمت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
27,000 تومــان