آب و کوه در اساطیر هند و ایرانی (درآمدی بر علم اعلام جغرافیایی هند و اروپایی)

مولف:
امان الله قرشی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
آب و کوه در اساطیر هند و ایرانی (درآمدی بر علم اعلام جغرافیایی هند و اروپایی) عنوان کتابی است از امان الله قرشی که در 249 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آب است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امان الله قرشی، کتاب‌های ایران نامک(شرکت نشر کتاب هرمس)، گیتی نامک(اطلاعات)، گیتی نامک(اطلاعات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.