دایره های مینایی (پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسلامی)

مولف:
امیرمحمد گمینی (نویسنده)

ناشر:
سینا

درباره کتاب:
دایره های مینایی (پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسلامی) عنوان کتابی است از امیرمحمد گمینی که در 388 صفحه و توسط انتشارات سینا در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کیهان شناسی اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیرمحمد گمینی، کتاب‌های زمین شناسی جامع کنکور سال سوم و چهارم(مهر و ماه نو)، مواجهه با داروین(کرگدن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان
موضوعات کتاب
کیهان شناسی اسلامی