منشور کورش کبیر (همراه با ترجمه ی قطعات نویافته، متن دوزبانه)

گروه مولفان:
اروینگ ال فینکل (مترجم) | مصطفی حسین زاده (گردآورنده و مترجم)

ناشر:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه

درباره کتاب:
منشور کورش کبیر (همراه با ترجمه ی قطعات نویافته، متن دوزبانه) عنوان کتابی است با ترجمه اروینگ ال فینکل که در 132 صفحه و توسط انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کوروش هخامنشی، شاه ایران، است.