لطفا با پوست نخورید (چیزهایی درباره چیزهای فرهنگی)

مولف:
حسام الدین مقامی کیا (نویسنده)

ناشر:
انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
لطفا با پوست نخورید (چیزهایی درباره چیزهای فرهنگی) عنوان کتابی است از حسام الدین مقامی کیا که توسط انتشارات انتشارات سوره مهر در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فرهنگ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسام الدین مقامی کیا، کتاب‌های بر لایک رفته(قاف)، مرکز مشاوره(کتاب قاف)، از صفر تا 110(موسسه نشر شهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان