حتی مطلع الفجر (تبیین جایگاه وجود شناختی لیله القدر)

مولف:
حسین غفاری (نویسنده)

ناشر:
حکمت

درباره کتاب:
حتی مطلع الفجر (تبیین جایگاه وجود شناختی لیله القدر) عنوان کتابی است از حسین غفاری که در 104 صفحه و توسط انتشارات حکمت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شب قدر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین غفاری، کتاب‌های نقد و نظری بر بنیادگرایی دینی(حکمت)، جدال با مدعی(حکمت)، آیت الحق(حکمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.