تعالی سازمانی (مطالعه ی موردی گمرک)

مولف:
مسعود کرباسیان (نویسنده)

ناشر:
نشر چشمه

درباره کتاب:
تعالی سازمانی (مطالعه ی موردی گمرک) عنوان کتابی است از مسعود کرباسیان که در 280 صفحه و توسط انتشارات نشر چشمه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب گمرک جمهوری اسلامی ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مسعود کرباسیان، کتاب‌های نظریه پردازان بزرگ جهانی شدن(نشر چشمه)، نظریه های جهانی شدن(نشر چشمه)، جامعه شناسی جهانی شدن(نشر چشمه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.