حکومت انتخابی

گروه مولفان:
جان استوارت میل (نویسنده) | علی رامین (مترجم)

ناشر:
نشر نی

درباره کتاب:
حکومت انتخابی عنوان کتابی است از جان استوارت میل با ترجمه‌ی علی رامین که در 372 صفحه و توسط انتشارات نشر نی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فایده گرایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان استوارت میل، کتاب‌های زیانهای استبداد(توس)، انقیاد زنان(شرکت نشر کتاب هرمس)، در آزادی(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، فایده گرایی(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان