مارکس و سایه هایش [علوم اجتماعی/22]

مولف:
مصطفی رحیمی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
مارکس و سایه هایش [علوم اجتماعی/22] عنوان کتابی است از مصطفی رحیمی که در 504 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مارکس، کارل، 1818 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصطفی رحیمی، کتاب‌های بابانظر(انتشارات سوره مهر)، ننه دلاور و فرزندان او(نیلوفر)، در دفاع از روشنفکران(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.