حکمت الهی عام و خاص (بضمیمه شرح فصوص حکیم فارابی و قسمت روانشناسی و منطق)[مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/ 60]

مولف:
مهدی الهی قمشه ای (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
حکمت الهی عام و خاص (بضمیمه شرح فصوص حکیم فارابی و قسمت روانشناسی و منطق) [مجموعه ادب فکر، فلسفه و کلام/60] عنوان کتابی است از مهدی الهی قمشه ای که در 755 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی الهی قمشه ای، کتاب‌های قرآن مجید(پیام بهاران)، قرآن کریم(صمد)، قرآن کریم(مروی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
38,000 تومــان