باباطاهرنامه (هفده گفتار و گزینه اشعار)

مولف:
پرویز اذکائی (نویسنده)

ناشر:
توس

درباره کتاب:
باباطاهرنامه (هفده گفتار و گزینه اشعار) عنوان کتابی است از پرویز اذکائی که در 322 صفحه و توسط انتشارات توس در سال 1375 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب باباطاهر، قرن 5ق. است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از پرویز اذکائی، کتاب‌های حکیم رازی(طرح نو)، آثار باقیه(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.