کتابشناسی توصیفی فارابی

مولف:
جعفر آقایانی چاوشی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
کتابشناسی توصیفی فارابی عنوان کتابی است از جعفر آقایانی چاوشی که در 122 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارابی، محمدبن محمد، 260؟ است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جعفر آقایانی چاوشی، کتاب‌های پژوهشهایی در تاریخ علم(موسسه نشر میراث مکتوب)، پژوهش هایی در آثار علمی و فلسفی بوعلی سینا(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,000 تومــان