شریعت، عرف و عقلانیت (مجموعه مقالات)[مجموعه ادب فکر، دین/ 12]

مولف:
محمد تقی فاضل میبدی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
شریعت، عرف و عقلانیت (مجموعه مقالات) [مجموعه ادب فکر، دین/12] عنوان کتابی است از محمد تقی فاضل میبدی که در 248 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اجتهاد و تقلید است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.