درس های استاد دکتر غلامحسین صدیقی (به روایت یک شاگرد: دکتر هما زنجانی زاده)

گروه مولفان:
غلامحسین صدیقی (نویسنده) | هما زنجانی زاده اعزازی (گردآورنده)

ناشر:
جامعه شناسان

درباره کتاب:
درس های استاد دکتر غلامحسین صدیقی (به روایت یک شاگرد: دکتر هما زنجانی زاده) عنوان کتابی است از غلامحسین صدیقی که در 264 صفحه و توسط انتشارات جامعه شناسان در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی است. از غلامحسین صدیقی، کتاب قراضه طبیعیات(انجمن آثار و مفاخر فرهنگی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان