فرهنگ نحوی ساختارهای قرآن کریم [دین/11]

مولف:
مرتضی کریمی نیا (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
فرهنگ نحوی ساختارهای قرآن کریم [دین/11] عنوان کتابی است از مرتضی کریمی نیا که در 228 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب قرآن است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرتضی کریمی نیا، کتاب‌های زبان قرآن، تفسیر قرآن(شرکت نشر کتاب هرمس)، ساختهای زبان فارسی و مسئله ترجمه قرآن(شرکت نشر کتاب هرمس)، معنای متن(طرح نو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان
موضوعات کتاب
قرآن -- صرف و نحو