تاریخ و مسائل زیباشناسی [مجموعه ادب فکر. هنر/1]

گروه مولفان:
مانرو سی بیردزلی (نویسنده) | جان هاسپرس (نویسنده) | محمد سعید حنایی کاشانی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
تاریخ و مسائل زیباشناسی [مجموعه ادب فکر. هنر/1] عنوان کتابی است از جان هاسپرس با ترجمه‌ی محمد سعید حنایی کاشانی که در 161 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زیبایی شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان هاسپرس، کتاب‌های درآمدی بر تحلیل فلسفی(طرح نو)، فلسفه هنر و زیبایی شناسی(موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
9,000 تومــان