علم هرمنوتیک (نظریه ی تاویل در فلسفه های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر و گادامر)

گروه مولفان:
ریچارد ای پامر (نویسنده) | محمد سعید حنایی کاشانی (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
علم هرمنوتیک (نظریه ی تاویل در فلسفه های شلایرماخر، دیلتای، هایدگر و گادامر) عنوان کتابی است از ریچارد ای پامر با ترجمه‌ی محمد سعید حنایی کاشانی که در 301 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Hermeneutics: interpretation theory in Schleiermacher، Dilthey، Heidegger and Gadamer. موضوع اصلی این کتاب هرمنوتیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
22,000 تومــان
موضوعات کتاب
هرمنوتیک