ملت هایی بدون ملی گرایی

گروه مولفان:
ژولیا کریستوا (نویسنده) | مهرداد پارسا (مترجم)

ناشر:
شوند

درباره کتاب:
ملت هایی بدون ملی گرایی عنوان کتابی است از ژولیا کریستوا با ترجمه‌ی مهرداد پارسا که در 100 صفحه و توسط انتشارات شوند در سال 1395 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Lettre ouverte à Harlem Désir، 1993. موضوع اصلی این کتاب دزیر، آرلم، 1959 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ژولیا کریستوا، کتاب‌های هانا آرنت: زندگی روایت است(رخ داد نو)، تن بیگانه(رخ داد نو)، علیه افسردگی ملی(شوند)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.