سفرنامه امین الدوله (حاج میرزاعلی خان صدراعظم)

گروه مولفان:
علی بن محمد امین الدوله (نویسنده) | اسلام کاظمیه (گردآورنده) | علی امینی (مقدمه نویس)

ناشر:
توس

درباره کتاب:
سفرنامه امین الدوله (حاج میرزاعلی خان صدراعظم) عنوان کتابی است از علی بن محمد امین الدوله که در 454 صفحه و توسط انتشارات توس در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سفر نامه های ایرانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.