مدیریت دولتی نوین (نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه ها، مفاهیم و نظریه ها)

گروه مولفان:
اوئن هیوز (نویسنده) | سید مهدی الوانی (مترجم) | سهراب خلیلی شورینی (مترجم) | غلامرضا معمارزاده طهران (مترجم)

ناشر:
مروارید

درباره کتاب:
مدیریت دولتی نوین (نگرشی راهبردی (استراتژیک) سیر اندیشه ها، مفاهیم و نظریه ها) عنوان کتابی است از اوئن هیوز با ترجمه‌ی سهراب خلیلی شورینی که در 365 صفحه و توسط انتشارات مروارید در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Public management and administration an introduction. موضوع اصلی این کتاب علوم اداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
38,000 تومــان
موضوعات کتاب
علوم اداری