فیلسوفان یهودی و یک مسئله بزرگ

مولف:
غلامحسین ابراهیمی دینانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
فیلسوفان یهودی و یک مسئله بزرگ عنوان کتابی است از غلامحسین ابراهیمی دینانی که در 564 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فلسفه و دین است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از غلامحسین ابراهیمی دینانی، کتاب‌های جلال الدین دوانی(شرکت نشر کتاب هرمس)، نصیرالدین طوسی(شرکت نشر کتاب هرمس)، پرتو خرد(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان