مجاز در حقیقت (ورود استعاره ها در علم)[فلسفه و کلام/ 82]

مولف:
محمدحسین حاج فرج الله دباغ (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
مجاز در حقیقت (ورود استعاره ها در علم) [فلسفه و کلام/82] عنوان کتابی است از محمدحسین حاج فرج الله دباغ که در 181 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معنی شناسی (فلسفه) است. از محمدحسین حاج فرج الله دباغ، کتاب آزمایشگاه ذهن(شرکت نشر کتاب هرمس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان