طلبه زیستن (پژوهشی مقدماتی در سنخ شناسی جامعه شناختی زیست طلبگی)

مولف:
مهدی سلیمانیه (نویسنده)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
طلبه زیستن (پژوهشی مقدماتی در سنخ شناسی جامعه شناختی زیست طلبگی) عنوان کتابی است از مهدی سلیمانیه که در 198 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی اسلامی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان