سرمایه ی اجتماعی و سلامت اجتماعی (مفاهیم و رویکردها)

گروه مولفان:
میرطاهر موسوی (نویسنده) | ملیحه شیانی (نویسنده)

ناشر:
آگاه

درباره کتاب:
سرمایه ی اجتماعی و سلامت اجتماعی (مفاهیم و رویکردها) عنوان کتابی است از میرطاهر موسوی که در 232 صفحه و توسط انتشارات آگاه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سرمایه اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از میرطاهر موسوی، کتاب‌های مفاهیم و نظریه های رفاه اجتماعی(دانژه)، درآمدی بر مشارکت اجتماعی(جامعه شناسان)، تاملی بر نظریه سرمایه اجتماعی در جامعه شناسی(جامعه شناسان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان