تجربه ای ایرانی - آمریکایی

مولف:
سعید قهرمانی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
تجربه ای ایرانی - آمریکایی عنوان کتابی است از سعید قهرمانی که در 285 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید قهرمانی، کتاب‌های مبانی احتمال(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، مبانی احتمال(دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان