فرشته روشنی (مانی و آموزه های او)

مولف:
مهشید میرفخرائی (نویسنده)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
فرشته روشنی (مانی و آموزه های او) عنوان کتابی است از مهشید میرفخرائی که در 80 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مانی، 216 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهشید میرفخرائی، کتاب‌های فرهنگ کوچک زبان پهلوی(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، بررسی دینکرد ششم(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، بررسی دستوری و محتوایی گاه 51 و هوخشتره گاه(پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,100 تومــان