پیمانه های بی پایان: قصه های کوتاه ادبیات عرفانی -جلد 2 (متون منثور فارسی)

مولف:
مهدی محبتی (گردآورنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
پیمانه های بی پایان: قصه های کوتاه ادبیات عرفانی -جلد2 (متون منثور فارسی) عنوان کتابی است از مهدی محبتی که در 322 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات عرفانی فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی محبتی، کتاب‌های ترجمه رساله قشیریه(شرکت نشر کتاب هرمس)، پیمانه های بی پایان: قصه های کوتاه ادبیات عرفانی(شرکت نشر کتاب هرمس)، فارسی عمومی(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.