سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی [مجموعه اندیشه سیاسی/3]

گروه مولفان:
سید جواد طباطبایی (نویسنده) | ژان آنتوان دوسرسو (نویسنده)

ناشر:
نگاه معاصر

درباره کتاب:
سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی [مجموعه اندیشه سیاسی/3] عنوان کتابی است از ژان آنتوان دوسرسو که در 92 صفحه و توسط انتشارات نگاه معاصر در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ژان آنتوان دوسرسو، کتاب‌های سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی(مینوی خرد)، علل سقوط شاه سلطان حسین(کتابسرا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.