حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی (چالش ها و پیامدها)[مدیریت و فرهنگ/ 7]

گروه مولفان:
سید رضا صالحی امیری (نویسنده) | زهرا خدایی (نویسنده)

ناشر:
ققنوس

درباره کتاب:
حاشیه نشینی و اسکان غیررسمی (چالش ها و پیامدها) [مدیریت و فرهنگ/7] عنوان کتابی است از زهرا خدایی که در 456 صفحه و توسط انتشارات ققنوس در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حومه نشینی و حاشیه نشینی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از زهرا خدایی، کتاب‌های 100روش برای زندگی بی دغدغه(موسسه فرهنگی هنری زیتون سبز)، نوشته علمی = تفکر درباره کلمات(سیمای دانش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.