جوشش و کوشش در شعر [زبان و ادبیات/46]

مولف:
علی موسوی گرمارودی (نویسنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
جوشش و کوشش در شعر [زبان و ادبیات/46] عنوان کتابی است از علی موسوی گرمارودی که در 135 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی موسوی گرمارودی، کتاب‌های به گزینه شعر عرفی شیرازی(شرکت نشر کتاب هرمس)، به گزینه شعر پروین اعتصامی(شرکت نشر کتاب هرمس)، به گزینه شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان