به گزینه شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/55]

مولف:
علی موسوی گرمارودی (گردآورنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
به گزینه شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/55] عنوان کتابی است از علی موسوی گرمارودی که در 192 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی موسوی گرمارودی، کتاب‌های به گزینه شعر عرفی شیرازی(شرکت نشر کتاب هرمس)، به گزینه شعر پروین اعتصامی(شرکت نشر کتاب هرمس)، جوشش و کوشش در شعر(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
12,000 تومـان
10,800 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 10ق