به گزینه شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/55]

مولف:
علی موسوی گرمارودی (گردآورنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
به گزینه شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/55] عنوان کتابی است از علی موسوی گرمارودی که در 192 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی موسوی گرمارودی، کتاب‌های به گزینه شعر عرفی شیرازی(شرکت نشر کتاب هرمس)، به گزینه شعر پروین اعتصامی(شرکت نشر کتاب هرمس)، جوشش و کوشش در شعر(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 10ق