به گزینه شعر پروین اعتصامی

مولف:
علی موسوی گرمارودی (گردآورنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
به گزینه شعر پروین اعتصامی عنوان کتابی است از علی موسوی گرمارودی که در 144 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی موسوی گرمارودی، کتاب‌های به گزینه شعر عرفی شیرازی(شرکت نشر کتاب هرمس)، به گزینه شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی(شرکت نشر کتاب هرمس)، جوشش و کوشش در شعر(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.