101 شعر ماندگار (گزیده اشعار غنایی فارسی از آغاز تا امروز)

مولف:
هوشنگ رهنما (گردآورنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
101 شعر ماندگار (گزیده اشعار غنایی فارسی از آغاز تا امروز) عنوان کتابی است از هوشنگ رهنما که در 141 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هوشنگ رهنما، کتاب‌های درآمدی به روایت شناسی(شرکت نشر کتاب هرمس)، رستم و سهراب(شرکت نشر کتاب هرمس)، پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان