زرین قبانامه (منظومه ای پهلوانی و پیرو شاهنامه از عصر صفویه)

مولف:
سجاد آیدنلو (مصحح)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
زرین قبانامه (منظومه ای پهلوانی و پیرو شاهنامه از عصر صفویه) کتابی است که در 1440 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است.
تهیه این کتاب، یکروز به زمان معمول ارسال، اضافه خواهد کرد.

کتاب به سبد خرید شما اضافه شد.

مشاهده سبد خرید
قیمت کتاب
75,000 تومــان