آیین مغان (پژوهشی درباره دین های ایرانی)[مجموعه پژوهش های ایرانشناسی/ 15]

مولف:
هاشم رضی (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
آیین مغان (پژوهشی درباره دین های ایرانی) [مجموعه پژوهش های ایرانشناسی/15] عنوان کتابی است از هاشم رضی که در 472 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از هاشم رضی، کتاب‌های معاد و آخرت شناسی در مذاهب و ادیان ایران قدیم(بهجت)، دین و فرهنگ ایرانی(سخن)، حکمت خسروانی(بهجت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,500 تومــان