بگو که می توانی -جلد 2 (تمرین های نخستین برای آموزش حساب)

مولف:
صدیقه ابراهیمی (مترجم)

ناشر:
پنجره

درباره کتاب:
بگو که می توانی -جلد2 (تمرین های نخستین برای آموزش حساب) عنوان کتابی است با ترجمه صدیقه ابراهیمی که در 24 صفحه و توسط انتشارات پنجره در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش قبل از مدرسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.