دیوان اشعار

گروه مولفان:
نعمت الله بن عبد الله نعمت الله ولی (نویسنده) | عزیزالله علیزاده (مصحح)

ناشر:
فردوس

درباره کتاب:
دیوان اشعار عنوان کتابی است از نعمت الله بن عبد الله نعمت الله ولی که در 1216 صفحه و توسط انتشارات فردوس در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نعمت الله بن عبد الله نعمت الله ولی، کتاب‌های دیوان کامل شاه نعمت الله ولی ماهانی کرمانی(بدرقه جاویدان)، دیوان شاه نعمت الله ولی(موسسه انتشارات نگاه)، دیوان کامل حضرت شاه نعمت الله ولی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
68,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 9ق