پرنیان هفت رنگ (تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیده اشعار)[گنجینه ادب فارسی/ 4]

گروه مولفان:
نصرالله امامی (نویسنده) | علی بن جولوغ فرخی سیستانی (نویسنده)

ناشر:
جامی

درباره کتاب:
پرنیان هفت رنگ (تحلیلی از زندگی و شعر فرخی سیستانی با گزیده اشعار) [گنجینه ادب فارسی/4] عنوان کتابی است از علی بن جولوغ فرخی سیستانی که در 246 صفحه و توسط انتشارات جامی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی بن جولوغ فرخی سیستانی، کتاب‌های گزیده اشعار فرخی سیستانی(شرکت نشر قطره)، سخن گستر سیستان(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.