احادیث و قصص مثنوی (تلفیقی از دو کتاب «احادیث مثنوی» و «ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی»)

گروه مولفان:
بدیع الزمان فروزانفر (نویسنده) | حسین داودی (مترجم)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
احادیث و قصص مثنوی (تلفیقی از دو کتاب «احادیث مثنوی» و «ماخذ قصص و تمثیلات مثنوی») عنوان کتابی است از بدیع الزمان فروزانفر با ترجمه‌ی حسین داودی که در 755 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، 604 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بدیع الزمان فروزانفر، کتاب‌های کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، شرح کامل فیه ما فیه(معین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.