به گزینه شعر عرفی شیرازی [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/54]

گروه مولفان:
جمال الدین محمد عرفی شیرازی (نویسنده) | علی موسوی گرمارودی (گردآورنده)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
به گزینه شعر عرفی شیرازی [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/54] عنوان کتابی است از جمال الدین محمد عرفی شیرازی که در 150 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 10ق