از چیزهای دیگر (مجموعه نقد، یادداشت، بررسی و نمایشواره)

مولف:
عبدالحسین زرین کوب (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
از چیزهای دیگر (مجموعه نقد، یادداشت، بررسی و نمایشواره) عنوان کتابی است از عبدالحسین زرین کوب که در 340 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1383 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاله های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالحسین زرین کوب، کتاب‌های نقد ادبی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نقش بر آب(سخن)، دفتر ایام(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,500 تومــان