الاهیات انتقادی (روی کردی بدیل اما ناشناخته)

مولف:
حسن محدثی (نویسنده)

ناشر:
یادآوران

درباره کتاب:
الاهیات انتقادی (روی کردی بدیل اما ناشناخته) عنوان کتابی است از حسن محدثی که در 264 صفحه و توسط انتشارات یادآوران در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب الهیات فلسفی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن محدثی، کتاب‌های جامعه شناسی دین(یادآوران)، دین و ساختن جامعه(یادآوران)، دین و ساختار اجتماعی(کویر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.