شناخت اعداد، شمارش و ترتیب 1 تا 5 (مهارت های ریاضی)[می خواهم یاد بگیرم، مهارت های یادگیری/ 8]

مولف:
فهیمه سیدناصری (نویسنده)

ناشر:
ذکر

درباره کتاب:
شناخت اعداد، شمارش و ترتیب 1 تا 5 (مهارت های ریاضی) [می خواهم یاد بگیرم، مهارت های یادگیری/8] عنوان کتابی است از فهیمه سیدناصری که در 24 صفحه و توسط انتشارات ذکر در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش قبل از مدرسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فهیمه سیدناصری، کتاب‌های کلاس اولی ها(ذکر)، زنگ شادی(ذکر)، زنگ شادی(ذکر)، زنگ شادی(ذکر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان