فرهنگ آکسفورد المنتری (با توضیحات کاربردی فارسی)

گروه مولفان:
رضا رستمی (مترجم) | تینا ضیایی (مترجم) | آنجلا کراولی (ویراستار)

ناشر:
صدای معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ آکسفورد المنتری (با توضیحات کاربردی فارسی) عنوان کتابی است با ترجمه تینا ضیایی که در 532 صفحه و توسط انتشارات صدای معاصر در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Oxford elementary learner's dictionary. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است.