روشنفکران ایرانی و غرب (سرگذشت نافرجام بومی گرایی)

گروه مولفان:
مهرزاد بروجردی (نویسنده) | جمشید شیرازی (مترجم)

ناشر:
فرزان روز

درباره کتاب:
روشنفکران ایرانی و غرب (سرگذشت نافرجام بومی گرایی) عنوان کتابی است از مهرزاد بروجردی با ترجمه‌ی جمشید شیرازی که در 340 صفحه و توسط انتشارات فرزان روز در سال 1378 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Iranian intellectuals and the west: the tormented triumph of nativism. موضوع اصلی این کتاب روشنفکران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهرزاد بروجردی، کتاب‌های روشنفکران ایرانی و غرب(فرزان روز)، تراشیده، پرسیدم، شکستم(نگاه معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.