سمک عیار -مجموعه 2 جلدی (با روایتی ساده و روان)

گروه مولفان:
فرامرز بن خداداد ارجانی (نویسنده) | محمد روشن (مقدمه نویس) | علی شاهری (بازنویس)

ناشر:
صدای معاصر

درباره کتاب:
سمک عیار -مجموعه 2 جلدی (با روایتی ساده و روان) عنوان کتابی است از فرامرز بن خداداد ارجانی که در 1590 صفحه و توسط انتشارات صدای معاصر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرامرز بن خداداد ارجانی، کتاب‌های سمک عیار(بهزاد)، قصه های شیرین سمک عیار(پیدایش)، خورشید شاه(کتابسرای نیک)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.