افسون افسانه ها [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/17]

گروه مولفان:
برونو بتلهایم (نویسنده) | اختر شریعت زاده (مترجم)

ناشر:
شرکت نشر کتاب هرمس

درباره کتاب:
افسون افسانه ها [مجموعه ادب فکر، زبان و ادبیات/17] عنوان کتابی است از برونو بتلهایم با ترجمه‌ی اختر شریعت زاده که در 405 صفحه و توسط انتشارات شرکت نشر کتاب هرمس در سال 1392 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The uses of enchantment: The meaning and importance of fairy tales. موضوع اصلی این کتاب افسانه های پریان است. از برونو بتلهایم، کتاب کودکان به قصه نیاز دارند(شرکت نشر نقد افکار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.