تمرین مدارا (بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ و ...)

مولف:
محمد مختاری (نویسنده)

ناشر:
بوتیمار

درباره کتاب:
تمرین مدارا (بیست مقاله در بازخوانی فرهنگ و ...) عنوان کتابی است از محمد مختاری که در 392 صفحه و توسط انتشارات بوتیمار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مقاله های فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد مختاری، کتاب‌های انسان در شعر معاصر(توس)، چشم مرکب(توس)، هفتاد سال عاشقانه(بوتیمار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان